EB-4 Visa گرین کارت آمریکا برای مبلغین مذهبی

گرین کارت آمریکا برای مبلغین مذهبی‌ EB-4 Visa  چیست و شامل چه کسانی‌ میشود؟

ویزای آمریکا EB4 یک نوع ویزا مهاجرت است که برای کارکنان خارجی‌ است که میخواهد برای کار کردن مذهبی‌ به آمریکا مهاجرت کنند. متقاضیان باید ثابت کنند که:

1) آنها عضو یک باور مذهبی‌ حداقل در ۲ سال گذشته بوده‌اند

2) که آنها در یک سازمان رسمی‌ و شناخته شده کار کنند

3) به عنوان یک کشیش (مذهبی‌ حرفه ای، یا آنهأی که در مذهب دیگری کار میکند دیگر شامل آنها از تاریخ ۶ ماه مارس ۲۰۰۹، نمی‌شود)

 

گروهای مذهبی‌ به اجتماعیی‌ گفته میشود که به صورت تشکیلاتی اداره شود، نوع باور آنها شناخته شده باشد، اصول مشخصی را دنبال کنند و مراسم مذهبی‌ برگزار کنند. برای اثبات عضویت فرد در گروه مذهبی‌ خاص، ایشون باید در جلوی دیگر اعضأ سوگند یاد کند. سازمان واجد شرایط یک سازمان مذهبی‌ خواهد بود که به صورت وقف سازمانده یی‌ شده باشد. چنین سازمانهایی‌ از دادن مالیات معاف خواهند بود. بیشترین کسانی که برای این نوع ویزا در خواست میکنند کشیشان هستند. یک مذهبی‌ حرفه ای شخصی‌ است که در زمینه مذهبی‌ به صورت حرفه ای مشغول به کار باشد. داشتن حداقل مدرک کارشناسی الزامیست. تجربه کاری میتواند کمبودهای آموزشی را جبران کند.

دیگر کار کنان مذهبی‌ به اشخاصی‌ گفته میشود که کارهای سنتی‌‌ مذهبی‌ انجام میدهند، یا برای تعلیم دهنده مذهبی‌، مبلغین و مترجمین مذهبی‌. این کارکنان مذهبی‌ میتواند استخدام یک سازمان وقف مذهبی‌ باشند.

مهاجرت به آمریکا و گرین کارت آمریکا برای مبلغین مذهبی‌

چه زمانی‌ میشود برای ویزای ‌ EB4اقدام کرد؟

بر خلاف دیگر ویزاهای کاری آمریکا، این نوع ویزای معمولاً به حد نصاب سهمیه خود نمیرسد، بنابراین تغییر نوع ویزا به ویزای ,EB1 به محض اینکه در خواست این نوع ویزا تائید شود امکان پذیر است. این نوع ویزا نیازی به سنجش بازار آمریکا برای مهارت خاص ندارد. روند این کار ظرف چند ماه انجام میشود.

مزیت و محدودیت ویزای EB4 چیست؟

یکی‌ از مزایای این نوع ویزا این است که نیاز به داشتن پذیرش کاری نیست. روند کاری این نوع ویزا بسیار سریع خواهد بود. این نوع ویزا بیشتر برای کشیشان است. بنا بر این تمام کارکنان مذهبی‌ نمیتواند برای آن در خواست کنند.

یک وکیل چه کمکی‌ میتواند هنگام اقدام برای ویزای EB4 کند؟

گرفتن این ویزا مشگلات و پیچیدهگیهای خاص خود را دارد. حتا هنگامی که در خواست شما تمام مدارک لازم را شامل شود، این مدارک باید بصورت منطقی‌ و منظم ارایه شوند که توجه افسر اداره مهاجرت را جلب کند. مخصوصا در شرایطی که ممکن است کار مورد نظر در زمینه تخصصی بودن شکی‌ درآن وجود داشته باشد و فرد متقاضی مدرک معمول را ندارد، داشتن یک وکیل مجرب در امور مهاجرت بسیار ضروری است که یک پرونده قوی و متقائد کنند ارایه دهد. پرداختن به جزئات بسیار مهم و ضروریست. داشتن آگاهی‌ کامل با قوانین اداره مهاجرت و اینکه آنها به دنبال چه چیز هستند میتواند کمک شایانی به متقاضیان این نوع ویزا کند.

تماس با ما:

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ویزای EB4 و دیگر ویزاها شما میتوانید با یک وکیل با تجربه در امور مهاجرت و پناهندهگی در دفتر حقوقی آریا تماس حاصل نماید