K-1 Visa مهاجرت به آمریکا ویزا نامزدی

K-1 Visa  ویزای نامزدی آمریکا

 مهاجرت به آمریکا از طریق ویزا نامزدی آمریکا

این نوع ویزا برای نامزد یک شهروند آمریکایی صادر میشود تا بتواند نامزد خود را برای ازدواج به آمریکا بیاورد.

شروط اخذ ویزای نامزدی آمریکا :

1) متقاضی ویزا باید یک شهروند آمریکایی باشد

2) دو طرف از لحاظ قانونی مشکلی برای ازدواج کردن نداشته باشند

3) شخصی‌ که فاقد ملیت آمریکا ای است باید به قصد ازدواج وارد خاک آمریکا شوید، و باید ظرف ۹۰ روز این ازدواج صورت گیرد.

4) دو نفری که قصد ازدواج دارند باید در ۲ سال گذشته همدیگر را حضورا و شخصا ملاقات کرده باشند.

 مهاجرت به آمریکا ویزا نامزدی

برای این که این ازدواج قانونی باشد هر دو طرف باید به سن قانونی رسیده باشند و یا اگر متراکه کرده‌اند، باید تمامی مراحل قانونی طلاق را سپری کرده باشند و قانونا از همسر قبلی‌ خود جدا شده باشند. به عنوان مثال اگر یک شهروند آمریکای با یک شهروند غیر آمریکای ازدواج کند و همسر خود را به آمریکا آورده باشد و سپس در خارج از آمریکا تقاضای طلاق داده باشد، این باعث میشود که آنها نتوانند قانونی ازدواج کنند. همچنین کسانی‌ که قصد ازدواج با خاله زاده، عمه زاده، عموزاده و یا دایی زاده خود را دارند، قوانین ایالتی‌ و یا محل اقامت آنها ممکن است مانع برای گرفتن ویزای نامزادی باشد.

اداره مهاجرت ازدواجی را که در یک کشور و یا ایالت قانونی باشد را معمولاً می‌پذیرد. قصد ازدواج داشتن در ۹۰ روز الزامیست. ولی‌ هنگامی که نامزد شما وارد خاک آمریکا شوید، ولی‌ اگر ازدواج ظرف ۹۰ روز صورت نگیرد، این بدان معنا نیست که آنها دیگر نمیتوانند ازدواج کنند و یا نتوانند ویزای خود را تغییر دهند. ولی‌ ویزای نامزدی آنها باطل خواهد شد. بهتر است که برای جلوگیری از هر نوع پیچیدگی، ظرف ۹۰ روز ازدواج انجام شود.

برای شرط آشنا بودن و ملاقات در ۲سال گذشته یک استثنا وجود دارد، بدین صورت که اگر متقاضی به تواند ثابت کند که عدم این کار به خاطر یک سری مشکلات مثل مشکلات فرهنگی‌، اجتماعی، آداب و یا رسوم بوده است، امکان لغو این شرط وجود دارد.

چه زمانی‌ میشود برای ویزای نامزدی آمریکا K-1 اقدام کرد؟

زمان روند این کار بستگی به پرونده هر شخص دارد و در افراد مختلف این مدت زمان متفاوت است. وزارت کشور ایالت متحده یک جدول زمانی‌ تهیه کرده است.

مزیت و محدودیت مهاجرت به آمریکا از طریق ویزای نامزدی آمریکا K-1 

این نوع ویزا برای اشخاصی‌ ایده ال است که نمیخواهند خاک آمریکا را برای ازدواج ترک کنند و مایل هستند که ازداخل آمریکا تقاضای کارت سبز دهند. این سریعتر از آن است که کسی‌ بخواهد خارج ازایالت متحده ازدواج کند و سپس بخواهد در خواست کارت سبز برای همسر خود کند. اگر همسر دارای فرزندانی باشد که هنوز ازدواج نکره اند و زیر ۲۱ سال سن دارند، میتوانند به همراه همسر شما به آمریکا سفر کنند. ویزای نامزادی اجازه ورود متعدد به خاک آمریکا را به شما میدهد و همچنین این امکان را به دارنده گان این نوع ویزا میدهد که برای اجازه کار اقدام کنند. ویزای نامزادی به هیچ وجه قابل تمدید نیست و پس از ۹۰ روز از تاریخ صدور باطل میشود. بنابرین اگر شما نیازمند دگرگونی در ویزای خود هستید، باید هرچه سریعتر برای این کار اقدام کنید.

یک وکیل چه کمکی‌ میتواند هنگام اقدام برای ویزای K-1 کند؟

در خواست دادن برای ویزای نامزدی آمریکا کاری بسیارپیچیده است. یک وکیل میتواند در روند گرفتن این نوع ویزا به شما کمک کندو مراحل انجام آن را تسریع بخشد و مسئولیت آماده کردن پرونده و مدارک شما را بر عهده گیرد. نقش یک وکیل زمانی‌ که یکی‌ از طرفین قبلا ازدواج کرده باشد و یا اینکه ازدواج فامیلی باشد میتواند بسیار سازنده باشد، و همچنین به اثبات این موضوع کمک کند که این ازدواج یک وصلت قانونی است.

تماس با ما:

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ویزای نامزدی و دیگر ویزاها شما میتوانید با یک وکیل با تجربه در امور مهاجرت در دفتر حقوقی آریا تماس حاصل نمایید